Information

Frågor angående tävlingen besvaras av Love Arbén, juryns ordförande, tel. 08-661 51 40
eller Johan Molin, Falu Rödfärg, tel. 023-78 27 10.

 

Falu Rödfärg

Krongårdsvägen 6
791 61 Falun
tel 023-78 23 25
fax 023-78 27 08
info@falurodfarg.com
www.falurodfarg.com