Tallarna samspelar med fasaden

Platsens natur med tallar och nakna berghällar utgjorde utgångspunkten för gestaltningen av Sticklinge förskola. Målet var att ta tillvara platsens vackra kvaliteter och behålla så mycket natur som möjligt. Gården behölls så orörd som möjligt för att stimulera lek mellan träden och berghällarna. Förskolan omfamnar en gård och skapar en trygg nära zon. Taken sluttar ner mot gården för att skapa en harmonisk skala för barn. Fasaden tar sin utgångspunkt från platsens tallar. Med varierade läktbredder samspelar tallarnas skuggspel med fasaden. De varma orangebruna fönstren och partierna reflekterar tallstammarnas färger. Fönstren rytmiserar vertikalt med utgångspunkt från barnens utblicksmöjligheter men förstärker också trädens vertikala spel. Slamfärgen valdes med hänsyn till miljömedvetenhet samt underhåll dess naturlighet och organiska egenskaper var tilltalande.

5 snabba med arkitekten Jesper Engström

Vilka tre ord förknippar ni med Falu Rödfärg?

Tradition, Stugor och min framlidne granne Rolf Blylods

Vilka tankar ledde fram till beslutet att välja Falu Rödfärg till Sticklinge förskola?

Platsens natur, med dess tallar inspirerade oss. Vi ville även understryka den taktila känslan i träfasaden vilket en traditionell slamfärg  gör på ett bra sätt.  Falu Rödfärg är dessutom ett bra miljöval vilket är viktigt ur ett förvaltningshänseende men också ur ett förskolepedagogiskt perspektiv..

Vilken betydelse har Falu Rödfärg haft för helhetsintrycket för Sticklinge förskola?

Den ger skolan ett självklart uttryck som harmonierar med omgivande natur.

Vad anser du att traditionell slamfärg tillför till modern design?

Jag tror den rätt använd kan ge  modern design en autenticitet och en självklar förankring i historien.

På vilket sätt påverkar husets utsida människorna på insidan?

Jag tror att husets gestaltning påverkar människor i stor omfattning. Om huset är väl utformat trivs människorna bättre. Designen har också ett stort signalvärde. En omsorgsfull design signalerar en stor omsorg om människorna inuti.

Jesper Engström

Jesper Engström

Ålder: 50 år

Bostadsort: Stockholm

Bostadstyp: Kulturhus på Söder i Falu Rödfärg

Intressen: Att vara med familjen, resa, umgås med mina vänner, åka skidor och vara ute i skärgården.

Favoritfärg: Blå

Fakta om objektet