”Nyskapande, modern arkitektur där Falu Rödfärg eller
annan slamfärg har haft en framträdande roll för helheten”
  • Vinnarbanner-940x446